Alles over uitvaart in Amsterdam

Palliatieve zorg in Amsterdam

Zorg tijdens de laatste levensfase

Wat is palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop is gericht de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn/haar naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. ‘Een comfortabel ziekte- en sterfbed’ is te allen tijde het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners.

Wie verlenen palliatieve zorg in Amsterdam

Er zijn verschillende organisaties in Amsterdam die mensen helpen tijdens hun laatste levensfase. Als je ongeneeslijk ziek bent dan kan je terecht bij zowel commerciële organisaties als vrijwilligers. Afhankelijk van het verloop van de ziekte wordt doorgaans gebruik gemaakt van de diensten van verschillende mensen en instanties.

1 Huisarts
De meeste mensen hebben in de loop van de tijd een goede band opgebouwd met hun eigen huisarts. Juist wanneer u weet dat u een levensbedreigende ziekte heeft kan het heel erg vertrouwd zijn om u te laten begeleiden door uw huisarts.

Huisartsen hebben ervaring in deze begeleiding. Het is dan ook verstandig om contact op te nemen met uw huisarts. Dat kunt u ook doen als u nog onder behandeling bent van een specialist in het ziekenhuis. Uw huisarts kan met u bespreken hoe hij u kan helpen wanneer u weer thuis bent. Daarnaast kan uw huisarts u ook precies uitleggen bij welke organisaties u kunt aankloppen in Amsterdam voor extra begeleiding. Veel huisartsen hebben goede contacten met andere zorgverleners in uw eigen wijk of stadsdeel in Amsterdam.

2 Wijkverpleegkundige
In elke Amsterdamse wijk werken wijkverpleegkundigen. Veel specialisten zullen u, nadat ze u hebben verteld dat u ongeneeslijk ziek bent, in contact brengen met een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige komt bij u op bezoek en zal met u praten over uw wensen en over de verzorging die u (mogelijk) nodig heeft. Dit gesprek kan ook al plaatsvinden op het moment dat u nog helemaal geen verzorging nodig heeft. Dit eerste gesprek wordt ook wel een continuïteitsbezoek genoemd. Door dit eerste gesprek leert u uw wijkverpleegkundige alvast kennen. Dat zorgt ervoor dat u later een vertrouwd gezicht over de vloer krijgt. In Amsterdam zijn de eerste drie gesprekken met de wijkverpleegkundige gratis.

3 Vrijwilligers palliatieve terminale zorg in Amsterdam
Ongeneeslijk zieke inwoners van Amsterdam kunnen ook gebruik maken van de diensten van vrijwilligers. Deze hulp bestaat in grote lijnen uit twee soorten hulp. Het gaat dan om zorg voor de patiënt en ondersteuning voor de mensen uit de omgeving van de patiënt die helpen bij de zorg. Deze mensen worden ook wel mantelzorgers genoemd.

Als u zelf ziek bent en u graag hulp wil van een vrijwilliger dan kunt u in Amsterdam contact opnemen met de stichting Kuria. Deze stichting kan u koppelen aan een vrijwilliger die buddy is. Een buddy is een maatje die je kan leren omgaan met de nieuwe situatie die is ontstaan doordat je ongeneeslijk ziek bent. Een maatje kan met je praten, naar je luisteren, je voorzien van adviezen, maar is er ook om wat leuks met je te doen. Een buddy is overigens geen verpleegkundige of thuiszorgmedewerker, maar een geschoolde en getrainde vrijwilliger.

Hoe vaak je maatje bij jou langs komt wordt in overleg vastgesteld. In Amsterdam is de buddyzorg van Kuria gratis voor alle Amsterdammers die palliatieve zorg nodig hebben. De gemeente Amsterdam subsidieert deze buddyhulp.

Als u zelf helpt bij de zorg van iemand die ongeneeslijk ziek is in Amsterdam dan kunt voor ondersteuning terecht bij Markant. Markant is een steunpunt voor de mantelzorg in Amsterdam en Diemen. Bij deze organisatie kunt u terecht voor informatie en advies over de mogelijkheden voor hulp en zorg. Maar de medewerkers van Markant geven u ook emotionele steun. Als meer hulp nodig is kan Markant proberen om meer vrijwilligers te vinden die u kunnen helpen bij de zorg voor uw zieke dierbare. In Amsterdam zijn honderden mensen actief als mantelzorger.

4 Thuiszorg
Je huisarts kan je helpen om thuiszorg aan te vragen. Thuiszorg is voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Het kan overigens ook gaan om hulp in de huishouding. In Amsterdam zijn verschillende thuiszorg organisaties actief.

Voor de thuiszorg en de huishoudelijke hulp moet een eigen bijdrage worden betaald. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd, de samenstelling van uw huishouden en de hoeveelheid en soort zorg/hulp die u krijgt. Als het om een eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp gaat speelt de gemeente Amsterdam een rol. Dat heeft te maken met de WMO. Huishoudelijke hulp wordt vergoed vanuit de WMO. De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de WMO voor inwoners van Amsterdam.

5 Geestelijke hulp
Wanneer u ongeneeslijk ziek bent kunt u natuurlijk ook hulp vragen bij uw eigen geloofsgemeenschap. Mocht u geestelijke hulp zoeken maar niet zijn aangesloten bij een geloofsgemeenschap dan kunt u contact opnemen met de Hulplijn van het Netwerk Palliatieve Zorg in Amsterdam. Bel nummer 088 - 123 24 88 en vraag naar de mogelijkheden. U kunt hier vragen naar vertegenwoordigers van verschillende religies. U kunt bij de mensen van dit telefoonnummer ook terecht met andere vragen die betrekking hebben op palliatieve zorg in Amsterdam.

6 Ingeborg Douwes Centrum
Amsterdammers met de diagnose kanker kunnen bij het Ingeborg Douwes Centrum terecht voor ondersteuning op het gebied van verwerking, acceptatie en zingeving. Ook mensen uit de omgeving van de patiënt kunnen hier aankloppen voor hulp. Het maakt niet uit op welke manier u met kanker geconfronteerd bent (geweest) ook de ziektefase en de prognose maakt niet uit.

Het Ingeborg Douwes Centrum is gevestigd aan het IJsbaanpad 9-11 in Amsterdam. Voor meer informatie kunt u bellen met nummer 020 – 3640330

7 Hospice in Amsterdam

In Amsterdam zijn verschillende bijna-thuis-huizen. Deze bijna-thuis-huizen worden ook wel hospice genoemd. Het zijn doorgaans kleinschalige, huiselijke voorzieningen waar mensen naar toe kunnen als ze niet lang meer hebben te leven. Vaak gaat het om mensen met een levensverwachting van niet langer dan drie maanden. In een hospice in Amsterdam kan iemand die ernstig ziek is op een rustige en mensenwaardige manier sterven. Veel Amsterdammers willen het liefst thuis sterven, maar dat kan niet altijd. Het kan zijn dat de familie niet voldoende tijd heeft voor de verzorging of dat de ziekteverschijnselen het thuis sterven onmogelijk maken. In een hospice is voldoende kennis en ervaring aanwezig om goede medische hulp te geven zoals het toedienen van medicijnen die de pijn bestrijden.

In Amsterdam is een hospice speciaal voor de Joodse gemeenschap. Dit is het Joods Hospice Immanuel. Andere hospices in Amsterdam zijn van Amstelring, of Kuria. Volwassenen kunnen ook terecht in Hospice Veerhuis in Amsterdam.

Overlijden in regio Amsterdam melden?
Bel nu direct: 020 - 820 4112