Alles over uitvaart in Amsterdam

Asbestemming in Amsterdam

Na de crematie moet het crematorium de as van uw dierbare tenminste één maand bewaren in een algemene nis. Dit is een voor het publiek niet toegankelijke ruimte. Na deze maand mag de familie de as ophalen en kan men er mee doen wat ze willen. Zo kan de as worden verstrooid op land, in een rivier of op zee. U kunt de as ook thuis bewaren in een urn of een deel van de as verwerken in een assieraad. Maar u kunt de as ook bijzetten in een urnenmuur bij het crematorium of op de begraafplaats in Amsterdam. Het is zelfs mogelijk om de as bij te laten zetten in een bestaand graf.

Keuze asbestemming

De eerste keuze die u doorgaans zal moeten maken nadat uw dierbare is gecremeerd is de keuze of u de as wilt bewaren of dat u deze wilt verstrooien. Daarna heeft u weer diverse keuzemogelijkheden.

Klik op uw keuze voor meer informatie:

As verstrooien

As bewaren

Overlijden in regio Amsterdam melden?
Bel nu direct: 020 - 820 4112