Alles over uitvaart in Amsterdam

Laat gevonden overledenen

De GGD in Amsterdam meldt dat in de regio Amsterdam om de dag wel iemand wordt gevonden die langer dan 24 uur niet meer leeft. Gemiddeld genomen wordt om de tien dagen iemand gevonden die al twee weken is overleden. Het komt gemiddeld vijf keer per jaar voor dat iemand wordt gevonden die al langer dan twee maanden dood is, dat meldt de NOS.

Het zijn vooral alleenstaande mannen met problemen die laat worden gevonden. De GGD vraagt mensen om hulpdiensten in te schakelen als ze een buurman/vrouw langere tijd niet hebben gezien en ze de situatie niet vertrouwen. Men kan dit melden bij het meldpunt Zorg en Overlast.

Op de website van de gemeente Amsterdam staat precies hoe het meldpunt werkt en hoe deze digitaal te bereiken is.

Meldingen kunnen op werkdagen ook telefonisch worden doorgegeven (van 08.00 tot 18.00 uur) op telefoonnummer: 020 255 2914

Overlijden in regio Amsterdam melden?
Bel nu direct: 020 - 820 4112